พงษ์ระวี จำกัด งานชัยนาท
ตำบล หางน้ำสาคร อำเภอ มโนรมย์ ชัยนาท 17170
โทร : 02-987-8199