ชุมนุมประท้วงคัดค้านเปิดเหมืองแร่ ปิดถนนพหลโยธินลำปาง-ตาก

ที่มา : www.thairath.co.thบทเรียนจากอุบัติเหตุ:ชุมนุมประท้วงคัดค้านเปิดเหมืองแร่ปิดถนนพหลโยธินล าปาง-ตากบทเรียนจากอุบัติเหตุครั้งนี้( Lessons Learned )การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณี“การประท้วง/จราจร”ดังนี้

❖ทาใจให้สงบตั้งสติประเมินสถานการณ์เบื้องต้นเพื่อเก็บข้อมูลรายงานผู้เกี่ยวข้อง

❖ถ้าสามารถทาได้ให้นารถออกจากเส้นทางที่มีการชุมนุมหรือขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการน ารถออกไป

❖หากไม่สามารถเคลื่อนรถออกไปได้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าบนรถมีน้ามันอยู่หรือไม่และขอก าลังเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันรถไม่ให้ผู้ประท้วงเข้ามาใกล้

❖รีบรายงานเหตุให้หัวหน้างานทราบโดยทันทีกรณีถูกบังคับหรือนาตัวไปโดยผู้ชุมนุมอย่าพยายามขัดขืน /ต่อสู้ให้พยามรักษาชีวิตเป็นลาดับแรก

Write a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *