ประวัติบริษัท

บริษัท พงษ์ระวี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 ด้วยทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท เริ่มดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และได้พัฒนามาสู่การให้บริการด้านการขนส่งวัตถุอันตราย โดยเน้นความสำคัญด้านความปลอดภัยระดับมาตรฐานสากล มีระบบบริหารงานขนส่งที่ทันสมัย ให้บริการงานขนส่งทั่วประเทศ ตลอดจนระหว่างประเทศ ได้แก่ ลาว และเมียนมาร์