รางวัล รับผลิตภัณฑ์ครบ 10,279 เที่ยว

รางวัล รับผลิตภัณฑ์ครบ 10,279 เที่ยว โดยปราศจากอุบัติเหตุ และ การบาดเจ็บ

เมื่อวันที่ 31 ธีนวาคม 2557

โดยหน่วยจ่ายน้ำมันทางรถยนต์

 

 

รางวัล Silver Award 2558

บริษัท พงษ์ระวี จำกัด ได้รับรางวัล Silver Award

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558

ประเภท : รถ 18 ล้อ ขนส่งผลิตภัณฑ์ของเหลวในเขตอินโดจีน

โครงการ Fuel Saving Program 2557

 

รางวัล ประกาศเกียรติคุณ บริษัท วีลออนวีล จำกัด

รางวัล ประกาศเกียรติคุณ บริษัท วีลออนวีล จำกัด

ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ประจำปี 2016

รางวัล เป็นผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันทางบกดีเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2552- 2553 

รางวัล เป็นผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันทางบกดีเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2552- 2553

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554

โดยสมาคมอนุรักษ๊์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสหกรรมน้ำมัน

 รางวัล เป็นผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันทางบกดีเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2554 – 2555 

รางวัล เป็นผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันทางบกดีเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2554 - 2555

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555

โดยสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน

 

 

รางวัล มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก โดย กรมการขนส่งทางบก

รางวัล มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก โดย กรมการขนส่งทางบก

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

 

รางวัล Silver Award (กลุ่มที่29)

บริษัท พงษ์ระวี จำกัด ได้รับรางวัล Silver Award (กลุ่มที่29)

ในโครงการ Fuel Saving Program ปี 2558

รางวัล Best Performance Award

รางวัล Best Performance Award ปี 2019

the express our sincerely gratilude and appreciation for your contribution of exellent oparation for TTT's Group in FY2017

PRESIDENT TOYOTA TRANSPORT (THAILAND)CO.,LTD.

 รางวัล รับผลิตภัณฑ์ครบ 5,711 เที่ยว

รางวัล รับผลิตภัณฑ์ครบ 5,711 เที่ยว โดยปราศจากอุบัติเหตุ และ การบาดเจ็บ

เมื่อวันที่ 31 ธีนวาคม 2556

โดยหน่วยจ่ายน้ำมันทางรถยนต์

 

 

 

 รางวัล รับผลิตภัณฑ์ครบ 16,276 เที่ยว

รางวัล รับผลิตภัณฑ์ครบ 16,276 เที่ยว โดยปราศจากอุบัติเหตุ และ การบาดเจ็บ

เมื่อวันที่ 31 ธีนวาคม 2558

โดยหน่วยจ่ายน้ำมันทางรถยนต์

 

 

รางวัล รับผลิตภัณฑ์ครบ 22,619 เที่ยว

 รางวัล รับผลิตภัณฑ์ครบ 22,619 เที่ยว โดยปราศจากอุบัติเหตุ และ การบาดเจ็บ

เมื่อวันที่ 31 ธีนวาคม 2559

รางวัล รับผลิตภัณฑ์ครบ 22,619 เที่ยว โดยปราศจากอุบัติเหตุ และ การบาดเจ็บ
โดยหน่วยจ่ายน้ำมันทางรถยนต์

รางวัล Road Transport Safety

December 8 , 2011

2011 Exellent Performance

 

รางวัล HAULER WORKSITE OF THE YEAR ประจำปี 2021

HAULER WORKSITE OF THE YEAR 2021

 

 

 

รางวัล เป็นผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันทางบกดีเด่น ประจำปี 2021

Esso (Thailand Public Company Limited)

Reccognition Aword

 

 

รางวัล HAULER OF THE YEAR ประจำปี 2021

HAULER OF THE YEAR 2021

 

 

 

รางวัล เป็นผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันทางบกดีเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2557 – 2558 

รางวัล เป็นผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันทางบกดีเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2557 - 2558

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

โดยสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน

 

รางวัล HAULER WORKSITE OF THE YEAR 2021

รางวัล ชนะเลิศ หน่วยงาน พิจิตร