ช่างซ่อมบำรุง (สถานที่ปฏิบัติงาน ศรีราชา)

ช่างซ่อมบำรุง (สถานที่ปฏิบัติงาน ศรีราชา)

ช่างซ่อมบำรุง (สถานที่ปฏิบัติงาน ศรีราชา)

รายระเอียดของงาน

1.ปฎิบัติงานซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ ให้เป็นไปตามแผนและตามกำหนดเวลา

2.บันทึกประวัติการซ่อมบำรุง

3.ตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถ ร่วมกับพนักงานขับรถ

4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 22-40 ปี

- วุฒิการศึกษาขั้นต้น ปวช./ เทียบเท่า สาขาช่างยนต์

- มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและคุณภาพ Safety & Quality

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและคุณภาพ Safety & Quality

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและคุณภาพ Safety & Quality

รายละเอียดของงาน

1.ตรวจสอบคุณภาพสินค้า (รถยนต์) โดยละเอียดก่อนจัดส่งให้ลูกค้า

2.บันทึกข้อมูลการตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ หรือ เสียหาย

3.ตรวจสอบการทำงานของพนักงานขับรถให้เป้นไปตามระเบียบข้อบังคับในการทำงาน

4.ตรวจสอบสภาพรถเทรลเลอร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจรถเทรลเลอร์ก่อนปฎิบัติงาน

5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel , Word , Outlook

- มีความรู้ด้านอุปกรณ์ ชิ้นส่วนของรถยนต์เบื้องต้น

- มีทักษะความสามารถในการสื่อสารและประสานงานที่ดี โดยเฉพาะกับลูกค้า

- เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป