พงษ์ระวี สาขาหนองปรือ (ชลบุรี)
573/1 หมู่ ที่ 1, ตำบล หนองไผ่แก้ว อำเภอ บ้านบึง ชลบุรี 20220
โทร :02-987-8199