พงษ์ระวี สาขางานช่องนนทรี
231 ถนน ณ ระนอง
แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 02-987-8199