115, ตำบล บ้านนา อำเภอวชิรบารมี พิจิตร 66140

โทร. 084-615-0020