พงษ์ระวี สาขาขอนแก่น
104 หมู่ ที่ 4 โคก ฟัน โปง อำเภอ เมือง 4000, ถนน มะลิวัลย์ ตำบล บ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
โทร : 02-987-8199