บ.พงษ์ระวี จำกัด สาขาลำปาง
86, ถนน พหลโยธิน ตำบล ปงยางคก อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100