บ.พงษ์ระวี จำกัด สาขาสระบุรี
โทร : 02-987-8199
23 หมู่ ที่ 7, ตำบล เสาไห้ อำเภอ เสาไห้ สระบุรี 18160