จัดอบรมหลักสูตร ISO : 39001 Road Traffic Safety (RTS)

เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560
บริษัท พงษ์ระวี จำกัด จัดอบรมหลักสูตร “ ISO : 39001 มาตราฐานระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน ” โดยเชิญ อ.กิตติพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง จากสถาบัน BSI (ประเทศไทย) มาเป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งจัดขึ้น ณ. ห้องประชุมใหญ่ หน่วยงานลำลูกกา โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง,ผู้จัดการหน่วยงานสาขา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้