BEGING (จุดเริ่มต้น)

การขนส่งรถยนต์ เป็นงานที่ต้องการผู้ประกอบการขนส่งที่มีความเข้าใจ และใส่ใจเรื่องของความปลอดภัย รวมถึงคุณภาพของสินค้าเพื่อให้สินค้าส่งถึงมือลูกค้า ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด และรวดเร็วที่สุด บริษัท วีลออนวีล จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2555 ด้วยทีมบริหาร และพนักงานที่มากด้วยประสบการณ์ด้านความปลอดภัยมายาวนาน เพื่อตอบโจทย์ให้กับบริษัท ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ ที่ต้องการงานบริการ ขนส่งที่มีคุณภาพ และ ความปลอดภัย

บริษัท วีลออนวีล จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นที่จะให้บริการแก่ลูกค้า ด้วยความเป็นมืออาชีพ มีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า รวมถึงการพัฒนาระบบขนส่งให้มีความปลอดภัย และทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการเจริญเติบโตอย่างมีศักยภาพ และ ยั่งยืน จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งของงานขนส่งรถยนต์ ให้กับ บริษัท ขนส่งรถยนต์ชั้นนำของประเทศ เช่น บริษัท โตโยต้า และ  ฮอนด้า

VISION (วิสัยทัศน์)

เป็นบริษัทขนส่งระดับแนวหน้า ด้านความปลอดภัย คุณภาพ และบริการในระดับมาตรฐานสากลโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม และสังคม

MISSION (พันธกิจ)

1.สร้างความพึงพอใจของลูกค้า
2.ความปลอดภัย คือ หัวใจการทำงานทุกขั้นตอน
3.คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม
4.เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม
5.ติดตามและปรับปรุงระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง