บริษัท พงษ์ระวี จำกัด มีค่านิยมหลัก 3 ได้แก่

  1. ความปลอดภัย เราเน้นความสำคัญในการคิด การกระทำและปฏิบัติการด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง
  2. ความมุ่งมั่น เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพ
  3. ความน่าเชื่อถือ เราให้ความสำคัญต่อความน่าเชื่อถือและรับผิดชอบต่อการกระทำของเรา

             Safety   We think, act and execute activities with high safety standards
             Commitment We commit to provide professional services to clients
             Trustworthy We value trustworthiness and take account of all our actions