พงษ์ระวี สาขาศรีราชา
291/145, ซอย หมู่บ้านแสนปรีดา 5 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทร : 02-987-8199