สำนักงานใหญ่ (จังหวัดเชียงใหม่)
ที่อยู่ 229 หมู่ 4 ตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Tel : +66 (0) 5324 5891 Fax. : +66(0) 5326 1142
[email protected]